Fókuszban a VDI

2013.12.12.

A VDI előnyei

  • Egyszerű munkakörnyezet létesítés (virtuális gép legene-rálása teljesen automatikusan, igény alapján jön létre, a vékony kliensek állapotmentesek)
  • Magasabb rendelkezésre állás: a kiszolgáló oldal eleve redundáns és magas rendelkezésre állású technológiát alkalmaz, a vékony kliensek nagyon könnyen és gyorsan cserélhetők
  • Egységes elérési környezet, távolról is biztonságosan
  • Könnyű munkakörnyezet publikáció (például új alkalma-zás környezetbe helyezett munkacsoport)
  • Vékonykliensek révén kisebb áramfogyasztás
  • Fejlett központi tároló esetén egyszerűbb biztonsági mentés
  • Gyakorlatilag 100%-os távoli felügyelet

Piacelemző cégek szerint az IT legmeghatározóbb technológiája a VDI lesz az elkövetkezendő években. Ha lassan is, de egyre fokozottabb az érdeklődés a technológia iránt. Mi is látunk benne fantáziát.

Bár nem gondoljuk, hogy egy IT piaci cég munkatársai ne volnának tisztában egy olyan infrastrukturális megoldással, mint amilyen a VDI is, de azért a rend kedvéért tegyük rendbe az alapfogalmakat, s hogy pontosan mi miből következik. A VDI, vagyis a Virtual Desktop Infrastructure nem más, mint egy olyan kiszolgáló-központú modell, amely virtualizált desktop operációs rendszerek elérését biztosítja központi tárhelyről vékony- és vastagkliensek számára egyaránt úgy, hogy ugyanazt a felhasználói élményt biztosítja, mintha a felhasználó egy fizikai munkaállo-mást használna. E modell pedig egész konkrétan a válság okozta költségcsökkentési hullám okozataként terjed egyre inkább a világban. A vállalati IT-nek ugyanis a válság óta alaposabban meg kell fontolnia, hogy mire költ, sőt, szinte kötelezően spórolni kell a kiadásokkal. Éppen ezért terjednek egyre inkább azok a VDI technológiák, amelyekkel ez a vállalati filozófia tökéletesen megvalósítható. Mint minden trend, Európába és azon belül Magyarországra ez is lassabban érkezett meg, de egyre több vállalatnál mutatkozik igény VDI modell megvalósítására. Hogyan is képzeli ezt el a Humansoft? Nos, erről kérdeztük kollégánkat, FARKAS PÉTERT, aki az IT Megoldások üzletág igazgatója.

„Hosszú évek óta azt lehet látni, hogy az adatközponti virtualizáció gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen részévé vált az IT infrastruktúráknak. 2007-2008-ban robbant az ilyen projektek megvalósítása Magyarországon is. Magától értetődő volt, hogy ezek olyan felfordulást csinálnak majd az egy szerver by egy alkalmazásos IT környezetekben, aminek muszáj kigyűrűznie a kliensoldali piacra is. Nem pont azon a módon, ahogy akkor gondoltuk, de ez a szegmens egyébként is rendkívül gyorsan változik” – magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy a manapság szokásos IT buzzwordök (költséghatékonyság, könnyű üzemeltethetőség, stb.) mellett egyértelműen helye van a VDI-nak is.

„A szervezetek jellemzően nagy költségek mellett tartanak fenn klienseszközöket, ezeken a költségeken mindenképp lehet csökkenteni VDI technológiákkal. Ezek alapvetően a számítási teljesítményt próbálják minél inkább az adatközpontokban megvalósítani, kliensoldalon pedig egyre egyszerűbb, könnyebben üzemeltethető, sztenderdizáltabb és méretét tekintve is kisebb klienseszközöket alkalmazunk. Ezek néhány dolgot tudnak igazán jól, de legfőbb ismérvük egyértelműen az, hogy az indítást követően azonnal csatlakozni akarnak a központi infrastruktúrához, ahol is a virtualizált kliensoldali erőforrásokat a szerveroldali infrastruktúrán futtatva érik el. Ebben minden előny és egyúttal a kötöttség is benne van” – részletezte Farkas Péter. Mint mondta, a legkézenfekvőbb az, hogy egyszerűbb, egyúttal biztonságosabb is egy „butácskább” végeszközt üzemeltetni, mert lényegében minden intelligencia az adatközpontban csoportosul.

A szakember kifejtette, hogy több olyan, modern informatikai trend mentén létrejövő technológia is jól megfér a VDI mellett, mint amilyen például az úgynevezett Bring Your Own Device (BYOD) is, amellyel remekül kiegészítik egymást. „Amikor azt mondtam, hogy a VDI technológiák olyan irányba is fejlődtek, amelyekre nem számítottunk, akkor többek közt a BYOD jelenségre gondoltam. Ez is a VDI technológiákra épül, amely a költségek megtakarítását és könnyebb menedzselhetőséget tesz lehetővé. Szabadabban használhatjuk magánéletünkben az eszközeinket, ugyanakkor a VDI környezet lehetőséget biztosít arra, hogy a munkahelyi hálózatra is csatlakozhassunk, méghozzá a lehető legnagyobb biztonság mellett.” A szakember példaképp kiemelt egy népszerű felhasználási módot is a VDI technológiák tekintetében.

„A technológia egyik legjellemzőbb felhasználási módja az, hogy a nagyvállalatok úgynevezett brand PC-it kiváltsa. Nem kell beruházniuk új PC-kbe, de még csak vékonykliensekbe sem feltétlenül. A VDI technológia segítségével megpróbáljuk a régi eszközöket addig kihasználni, ameddig bírják. Gyakorlatilag vékonykliensekké degradáljuk a vastagklienseket. Amellett, hogy így a kliensek is könnyen cserélhetők, egyszerűbben és olcsóbban üzemeltethetőek. Az egyetlen hátráltató tényező mindössze az, hogy a VDI technológiák egy adatközponti beruházást mindenképpen megkövetelnek az adott vállalattól. Ugyanakkor számos tanulmány igazolja, hogy az ilyen jellegű beruházások már rövidtávon is garantáltan megtérülnek” – részletezte az üzletág igazgató.

Mint mondta nagyjából ilyen filozófia mentén képzeli el a Humansoftnál is a VDI technológiák alkalmazását. „Több ilyen megkeresésünk is van az elmúlt negyedévből, s tanulmányokat végzünk arra vonatkozólag, hogy ez az igény az ügyfeleknél hogyan valósítható meg..

Kapcsolódó tartalom:
http://www.humansoft.hu/Informatikai_infrastruktura_megoldasok/Vekony_kliens_megoldasok.html

Vissza