Zöld Monitoring Program: stratégiai és értékelési keretrendszer az EU támogatású projektek teljesítményértékeléséhez

2015.12.07.

2015. november 26-án, Budapesten tartották a KEOP-7.9.0/12-2013-0034 azonosító számú Zöld Monitoring Program részprojekt nyitórendezvényét. A tájékoztatón az állami és önkormányzati fenntartású intézmények, felsőoktatási intézmények vezetői, szakemberei és döntéshozói megismerhették a 2014-2020-as időszak pályázatainak javasolt zöldítési indikátorkészletét. adatbázis- és értékelési keretrendszerét, valamint azokat a tervezési irányvonalakat, amelyek hozzájárulhatnak a fenntarthatóság és az energiahatékonyság felé való átmenet versenyképes magyarországi modelljének megtalálásához.

A Zöld Monitoring Program (ZMP) általános célkitűzése a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, uniós gazdaság-, terület- és infrastruktúrafejlesztési, energetikai és környezetvédelmi operatív programok (GINOP, TOP, IKOP, VEKOP, KEHOP) zöldítési teljesítmény értékelési monitoringjának előkészítése, ami elősegíti a projektek zöldgazdaság-fejlesztési és éghajlatvédelmi teljesítményének javítását. A ZMP keretében olyan indikátorok, adatbázis- és értékelési keretrendszer kerül kialakításra, amely lehetővé teszi az európai uniós forrásokból megvalósuló projektek zöldgazdaság-fejlesztési szempontú értékelését, közbenső és utólagos felülvizsgálatát, illetve az ezekből kinyerhető információk szakpolitikai alkalmazását.

A fentieken belül kiemelt cél olyan IT alapú (web-es elérésű) szoftver kialakítása, amely megfelelő támogatást nyújt ahhoz, hogy az uniós támogatású projektek tervezése során a projektfejlesztők beépíthessék a zöldgazdaság-fejlesztési projektelemeket és információkat kapjanak projektjeik CO2 kibocsátásáról, erőforrás-felhasználásáról.

A ZMP megvalósításával egy olyan tervezést támogató integrált szakpolitikai eszköztár elkészítésére kerül sor, amely képessé teszi a 2014-20-as időszakban a különböző tervdokumentumok, programok/intézkedések és támogatási konstrukciók zöldítési potenciáljának egyedi azonosítását és az azonos, illetve eltérő konstrukciókból finanszírozott releváns projektek hasonló célú kimenetei esetében az összhatás mérését. Ez különösen fontos egy olyan tervezési környezetben, amikor a zöldgazdaság-fejlesztés, a klímavédelem horizontális szempontjai szinte minden gazdaság-, terület- és infrastruktúra-fejlesztési programban meg kell jelenjenek.

A 2015. november 26-án, Budapesten megtartott ZMP nyitórendezvényen az állami és önkormányzati fenntartású intézmények vezetői, szakemberei, illetve a felsőoktatási intézmények szakértői és hallgatói megismerhették a projekt kitűzött célkitűzéseit, a megvalósítás folyamatát, valamint tájékoztatást kaptak arról a kidolgozás alatt lévő, hatékony informatikai eszközről, amelyet felhasználhatnak a következő évek során a jövőbeli, energetikai tárgyú fejlesztéseik megtervezéséhez és előzetes értékeléséhez is.

Vissza