A Humansoft Kft. központosított szervizmodellje

A Humansoft központosított szervizmodelljének lényege nagyon egyszerű: mindegy, hány beszállítótól, hány gyártótól származnak az eszközei, Önnek minden hardver hiba esetén, ugyanazt a szervizt kell hívnia.

Természetesen a szolgáltatás ennél jóval többet kínál.

Hagyományos szerviz modell

Napjainkban egy cég működéséhez szükséges IT, vagy IT közeli eszközök, nem szerezhetőek be egyetlen beszállítótól, egyetlen gyártó kínálatából. Ezt a sokféleséget növeli, hogy az árverseny miatt is sokszor változhat a beszállító.

Ennek eredményeképpen létrejön egy olyan műszaki környezet, amely nagymértékben bonyolítja – az eszközök meghibásodása esetén – a garanciális ügyintézést, illetve a garanciaidőn túli javíttatásokat. Ahány beszállító, illetve gyártó, annyi szerviz. A helyi üzemeltetésnek, IT csoportnak, rengeteg idejét veszi el az ügyintézés, ami alatt nem tudja a saját, szakmai feladatait végezni. Sok esetben problémát jelent az eszközök szervizbe juttatása, illetve visszaszállítása. Külön-külön kell kapcsolatot tartani az egyes meghibásodások esetén a szervizekkel, beszállítókkal. Mindez együtt egy költséges, nem hatékony folyamatot, a szükségesnél hosszabb állásidőt eredményez.

Hagyományos szerviz modell

Amint az ábrán is látszik, az ügyintézés, kapcsolattartás bonyolult, átláthatatlan.

Jellemzői:

  • rugalmatlan
  • bonyolult
  • időigényes
  • költséges
  • az eszközök egy (nagy) részére nem helyszíni szolgáltatással rendelkezik
  • az eszközök egy (nagy) részére nem következő munkanapi válaszidejű szolgáltatással rendelkezik

Humansoft - központosított szerviz modell

Függetlenül a beszállítók, és gyártók számától, elég a Humansoft szervizével tartani a kapcsolatot. A helyi üzemeltetés, IT csoport azzal foglalkozhat, ami a feladata, szakmai munkát végezhet. A teljes javítási folyamatot a Humansoft szerviz végzi. Minden eszközért helybe jön a szerviz, akár a következő munkanapon.

Humansoft központosított szerviz modell

A fenti ábra jól mutatja, a folyamat milyen mértékben egyszerűsödik. A Beszerzés és a Helyi üzemeltetés – IT csoport rengeteg tehertől szabadul meg. A Humansoft gyártói szervizminősítései és partnerségei lehetővé teszik, hogy a megfelelő gyártók eszközeinek javításai azonnal a Humansoft-on belül megtörténjenek. Ezen gyártók eszközeihez, a gyártónál meglévő garanciális szint erejéig a Humansoft térítésmentesen biztosítja a központosított szervizszolgáltatást.

A szolgáltatás bevezetésének, és a rendszer működtetésének folyamatát úgy alakítottuk ki, hogy alkalmazkodjon a fenti egyszerű modellhez.

Központosított szerviz működése

Felmérés

A Megrendelő segítségével, közösen meghatározzuk a felmérendő eszközcsoportokat. A felmérés tartalmazza az adott eszközök típusát, gyári számát, fizikai helyét, konfigurációját, garanciális státuszát, a garancialevél meglétét, illetve bármely, a Megrendelő által kért paramétert . Felmérjük, mely eszközöknél lehet szükség a garanciális időszak kiterjesztésére, vagy a meglévő garanciális szolgáltatási szint emelésére.

A felmérés képezi a központosított szervizszolgáltatás alapját.

Jelentés, ajánlat

A felmérés alapján készítünk egy jelentést, mely nem csak a felmérés során rögzített adatokat tartalmazza. A felmérés eredményeit feldolgozzuk, ellenőrizzük a gyártói adatbázisokat. Jelentést készítünk az eszközállomány garanciális státuszáról, mely tartalmazza az egyes eszközök meghibásodása mekkora kockázatot jelent, milyen időkieséssel lehet számolni a javítás során. Ennek alapján javaslatot teszünk a további lépésekre, illetve ahol érdemes, és megoldható, ajánlatot teszünk a garanciális státusz illetve szolgáltatási szint kiterjesztésére.

Szerződéskötés

A jelentés és az ajánlat alapján, a Megrendelővel egyeztetve, a további igények figyelembevételével készítjük el a szerződéstervezetet, melyet folyamatos egyeztetés során finomítunk addig, míg el nem készül a végleges Szerződés.

A szervizfolyamat előkészítése

Amennyiben a Megrendelő elfogadja a Humansoft javaslatait a garancia kiterjesztésekre, a HUMANsoft intézi azokat a gyártókkal, beszállítókkal.

A garanciális javítások esetén, a garancialevelek rendelkezésre állásáért, alapesetben a Megrendelő a felelős. A Humansoft vállalja a garancialevél kezelés átvételét. Ebben az esetben a garancialeveleket tételesen átvesszük, és minden azokkal kapcsolatos ügyintézést elvégzünk. Az átvett garancialevelek esetleges hiányából adódó károkat, a javítás költségének erejéig vállaljuk.

A Humansoft, minden, a szerződés hatálya alá tartozó eszköz sorozatszámát, és az ahhoz tartozó szolgáltatási szintet rögzíti saját rendszerében. A rögzítés után, a Helpdesk csoport a hívás fogadásakor azonnal látja az adott eszköz adatait, és a hozzá tartozó szolgáltatási szintet.

Hibabejelentés fogadása, és válaszidő

A hibabejelentéseket Helpdesk csoportunk fogadja és amennyiben lehetséges telefonon segít a hiba elhárításában. Ha a távoli megoldás sikertelen, a szerződésben foglalt válaszidővel kezdik meg mérnökeink a hiba elhárítását. A szolgáltatás alap válaszideje a következő munkanapi megjelenés, de ettől el lehet térni bármilyen irányban.

Garanciális ügymenet

A garanciális eszközök szervizének menete eltérő attól függően, hogy a Humansoft az adott gyártónak szervizpartnere-e vagy sem.

Dell, HP és Fujitsu eszközök

A Dell, HP és Fujitsu eszközökre a gyártónál, az adott eszközre nyilvántartott garanciális szintet a Humansoft ingyenesen nyújtja. Természetesen, amennyiben ennél magasabb szintű szolgáltatásra van szükség, a megfelelő gyártói szolgáltatási szint megvásárlása (Dell ProSupport, HP Care Pack, Fujitsu garancia kiterjesztés), és/vagy a szerződésben rögzített külön megállapodásnak megfelelően a Humansoft, az elvárt magasabb garanciális szolgáltatási szintet nyújtja.

A Dell ProSupport, a HP Care Pack, és a Fujitsu garancia kiterjesztések megvásárlására kedvezményes lehetőséget biztosítunk.

Ezen gyártók eszközeihez, a Humansoft csak akkor kéri el a garanciális státuszt igazoló dokumentumot, ha a gyártónál nyilvántartott garanciális idő vagy a garanciális szolgáltatási szint nem egyezik meg a Megrendelő által ismerttel. Minden ilyen esetben a garanciajegyen/számlán szereplő adatoknak megfelelően segítünk a gyártónál érvényesíteni a megfelelő garanciát, és korrigálni a gyártói adatbázisban tároltakat.

Egyéb eszközök

Egyéb eszközöknél, a Humansoft a szerződésben vállalt válaszidőnek, és szolgáltatási szintnek megfelelően jár el. Az eszközt a garancialevélen feltüntetett szervizek egyikébe szállítja. Minden esetben szükség van a garancialevélre, hogy az adott szerviz számára igazolható legyen a garanciális státusz. A javítás során, a Humansoft tartja a kapcsolatot a szervizzel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a javítás a lehető leghamarabb megtörténjen. A javítás elkészülte után, a Humansoft visszaszállítja az eszközt a Megrendelőnek.

Nem garanciális javítások

A nem garanciális eszközök javításánál, a Humansoft a szerződésben vállalt válaszidőnek, és szolgáltatási szintnek megfelelően jár el. A javításhoz szükséges alkatrészek költsége mindenkor a Megrendelőt terheli, azonban a kiszállás, bevizsgálás, valamint a javítás munkadíját, a szerződésnek megfelelően, az átalánydíj foglalja magában.

A szerződésben lehetőséget biztosítunk egy javítási összeg meghatározására. Amennyiben a javítás várható költsége meghaladja ezt az összeget, csak a Megrendelő írásos kérése esetén végezzük el a javítást

A javítást, amennyiben az megoldható, már az első megjelenés alkalmával a helyszínen, vagy a Humansoft szervizében elvégezzük, a minél rövidebb állásidő érdekében. Ha az eszköz, vagy annak hibája megkívánja, akkor szakszervizbe szállítjuk azt. A javítás során, a Humansoft tartja a kapcsolatot a szervizzel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a javítás a lehető leghamarabb megtörténjen. A javítás elkészülte után, a Humansoft visszaszállítja az eszközt a Megrendelőnek.

Eszközadatok frissen tartása

A szolgáltatás során lehetőség van, a felmerülő igényeknek megfelelően, az egyes eszközök szolgáltatási szintjeinek megváltoztatására, az eszközök listájának bővítésére, vagy egyes eszközök szolgáltatás alól történő kivonására. Hogy a változások rugalmasan átvezethetőek legyenek, és ezek miatt ne kelljen a szerződést módosítani, az eszközök listája, és szolgáltatási szintjei külön, a szerződés módosítása nélkül változtatható mellékletbe kerülnek. A szerződés csak a melléklet módosíthatóságának feltételeit tartalmazza.

Vissza