VMware szoftverek

A Humansoft Kft. 2006 óta kiemelt területként kezeli a virtuálizációban élenjáró VMware megoldásokat. Ennek bizonyítéka, hogy cégünk 2009-ben 2. helyezést ért el a Best VMware Partner of the Year 2009 kategóriában.

Adatközpont virtualizáció-privát felhő

A VMware vSphere az iparág legszélesebb körben elterjedt virtualizációs platformja. A VMware megoldásával az adatközpont hatékony, dinamikus, megbízható, automatizált infrastruktúrává fejleszthető. A VMware vSphere alkalmazásával optimalizálhatjuk az erőforrások kihasználtságát, ezzel jelentősen csökkenthetőek a beruházási és működési költségek.

A VMware vSphere bevezetésével:

  • minimalizálhatja az informatikai beruházási és fenntartási költségeit, a hatékonyság maximalizálása mellett
  • az üzemeltetési feladatok automatizálhatóságával emelheti az IT szolgáltatások rendelkezésére állási szintjét
  • rugalmasan bővíthető, hardver független infrastruktúrát alakíthat ki
  • egyszerűbben vezethet be DR megoldást
  • több operációs rendszert futtathat egyetlen fizikai kiszolgálón
  • Zero Touch infrastruktúra - a vSphere terhelést szabályozó mechanizmusénak és magas rendelkezésre állást biztosító motorjának előnyeit minden fontos vállalati alkalmazás élvezi, akár a nehézkes és folyamatos emberi adminisztráció nélkül is.

vSphere - a bárki által elérhető felhő-rendszer

A VMware, a virtualizáció vezető vállalata, mindenkihez közelebb hozza a felhő alapú számítástechnikát. A piac vezető szereplőivel együttműködve, a VMware lehetővé teszi, hogy a modern vállalatok túlléphessék saját informatikai környezetük korlátait és egyúttal forradalmasítja az informatika szerepét a vállalatok működésében.

A több mint egy évtizednyi piacvezető technológián alapuló, új szintet képviselő VMware vSphere™ a legteherbíróbb és legmegbízhatóbb virtualizációs platform, és a felhő alapú infrastruktúrák építésének legjobb alapja. Ez jelenleg az egyetlen olyan virtualizációs megoldás, amellyel fokozatosan, lépésenként építhető ki a felhőkörnyezet. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a vállalatok a meglévő infrastruktúrájuk teljes lecserélése helyett, a közös platformnak köszönhetően fokozatosan térjen át a felhő alapú megoldásokra és szolgáltatásokra. A vCloud Suite termékcsomag teljes körűen tartalmazza azon szoftver eszközöket, amelyek a felhő alapú infrastruktúra kialakításához és üzemeltetéséhez szükségesek.

Magánfelhő-infrastruktúrák

A vSphere segítségével a meglévő adatközpontok magánfelhőkké alakíthatóak át, amelyek így nagyságrendekkel hatékonyabban tudják futtatni a szervezet meglévő alkalmazásait, illetve az informatikai szolgáltatások következő generációját is.

Az erőforrások dinamikus kezelése, a központosított felügyelet, valamint a végfelhasználói önkiszolgáló portál csökkenti a vállalat IT költségeit és egyúttal biztosítja az informatikai erőforrások biztonságát és ellenőrzését. A vSphere-rel a rendszergazdák leegyszerűsíthetik az üzemeltetési rutinfeladatokat, és javíthatják a vállalt szolgáltatási szinteket

A vSphere platformon megvalósított magánfelhővel az informatikai csapatok számára egy rugalmasan és hatékonyan kezelhető adatközpont válik megvalósíthatóvá.

Nyilvános felhő-infrastruktúrák

A nyílt szabványok szabadságát és az alkalmazások együttműködését kínáló VMware a legjobb választást nyújtja a szervezeteknek infrastruktúrájuk bővítéséhez vagy alkalmazásainak nyilvános felhőre való migrálásához.

Az egységes felhő infrastruktúra biztosítja az összevont erőforrások átláthatóságát, és rugalmassága révén a legmagasabb szolgáltatási szinteket nyújtja az alkalmazások számára. A vezető hosting szolgáltatók széles körénél már most elérhetőek a VMware alapú nyilvános felhők - az igény szerinti, használat alapján fizetett infrastruktúráktól

Hibrid felhő-infrastruktúrák

A VMware platform használatával olyan felhő rendszer is kiépíthető, amelynek egyszerre használja a vállalat belső felhő rendszerét és a rendelkezésre álló külső erőforrásokat. Az így kialakított hibrid felhő rendszerekben az ügyfelek akár több összekapcsolt nyilvános vagy magánfelhőn zökkenőmentesen átnyúló rendszereket futtathatnak

Ez a modell végső soron lehetővé teszi, hogy a szervezetek kiaknázzák a felhő alapú számítástechnika összes előnyét - a belső és külső megoldások stratégiai együttesével végezhetnek adattárolást, alkalmazás-hostolást és katasztrófa-elhárítást. A vSphere alapú nyilvános és magánfelhőket választó vállalatok lesznek a legjobb helyzetben ahhoz, hogy kiaknázzák ezt a hibrid felhőmodellt, amikor az széles körben elterjedtté válik.

Hibrid felhő infrastrukturák

vSOM – monitorozás és a hatékonyság növelése

A vSphere with Operations Management (vSOM) termék lehetővé teszi a VMware környezet monitorozását és a hatékonyság növelését.

A vCenter Operations Manager (vCOPS) az Operations Management csomag felülete, amely a konkurens termékektől eltérő módon közelíti meg a virtuális környezetben való teljesítmény trendek kiismerését, megtanulását. Mindezt egy szabadalmaztatott analitikus szoftver segítségével teszi, amely megvizsgálja a vCenter adatbázisban tárolt historikus adatokat és figyeli a környezetet működés közben, majd trendeket állapít meg. Intelligens riasztások jönnek létre, a konkurencia által használt statikus riasztásokkal szemben. Például ha az infrastruktúrában minden pénteken fut egy teljes mentés, az egy statikus szabályokon alapuló management program szerint túlzott terhelés lenne, amely miatt riasztást küldene. A vCOPS viszont megtanulja, hogy ebben a virtuális környezetben ez a hirtelen erőforrás terhelés nem szokatlan ebben az időszakban, ezért nem fog felesleges riasztásokat küldeni. Csak akkor fogja a rendszergazdát riasztani, ha úgynevezett anomáliák lépnek fel, tehát a megszokottól eltérő tevékenységek történnek, illetve nem az ebben az időszakban megszokott mérési eredményeket kap.

Root cause elemzés - A vCOPS segítségével az egész fizikai és logikai infrastruktúra egyetlen központi felületen látható, amely megmutatja a virtuális környezet elemei (Virtuális gép, Kiszolgáló, Adatterület, Klaszter, stb.) közötti összefüggéseket, így segít gyorsan választ találni olyan kérdésekre, mint például: „Miért fut az alkalmazás lassan?”. A vCOPS-ot használó rendszergazda könnyen és gyorsan eljut a probléma kiváltó okához és másodpercek alatt láthatja a rendszer terheltségét, a lehetséges veszélyeket és hibákat.

A Health nézet megmutatja az infrastruktúra egészének egészségi állapotát. Segítségével megtekinthetjük, hogy mely virtuális gépeink működése tér el a megszokottól és igénylik a figyelmünket.

A Risk nézet megmutatja, hogy milyen területeken közeledik a virtuális környezet a kimerüléshez - ez lehet datastore-, host erőforrás vagy hálózati terheltség, stb. Segítségével az üzemeltető személyzet előre láthatja az erőforrások hiányából adódó lehetséges veszélyeket, és pontosan tervezhet a még meglévő erőforrásokkal.

Az Efficiency nézet megmutatja a felhasználónak, hogy hol van pazarlás a virtuális környezetben. Felsorolja a kikapcsolt, a tétlen, és az alul- vagy felül kalibrált Virtuális Gépeket. A felhasználó gyorsan azonosítani tudja az úgymond "zombi" virtuális gépeket, amiknek ki van osztva az erőforrás viszont érdemleges munkát nem végeznek rajtuk. A vCOPS azt is vizsgálja, hogy mennyi erőforrás van hozzárendelve minden egyes virtuális géphez, ezekből az erőforrásokból (CPU, Memória, stb.) mennyi van kihasználva valóban, és ez alapján ajánlásokat tesz, hogy hol lehetne erőforrást megtakarítani a virtuális gép performanciájának romlása nélkül. Például levenni a 4 vCPU-t 2vCPU-ra és a memóriát 8 GB-ról 2 GB-ra. Miután a felhasználó végrehajtotta a változtatásokat a VM ugyanúgy fog továbbra is teljesíteni, mint előtte, viszont a kivont erőforrások visszakerülnek az erőforrás tárba, és ezekből a forrásokból újabb Virtuális Gépeket lehet létrehozni. A meglévő fizikai erőforrásokból ez által ki lehet hozni a maximumot, mielőtt újra hardvert kellene vásárolni.

A „What-If” elemzés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megnézzék, mit jelentene hátralévő kapacitás szempontjából, ha hozzáadnának X számú VM-et a virtuális környezetükhöz. A vCOPS használók különböző specifikációjú Host-ok vagy DataStore-ok virtuális környezethez való hozzáadását is szimulálni tudják, ez által előre láthatják, hogy így hány VM-hez elegendő kapacitást nyerhetnek, illetve segítségével akár évekkel előre is tervezhetnek mind kapacitás, mind költségvetés terén.

Munkaállomások virtualizációja

A VMware az adatközponti virtualizáció területén elérhető előnyöket kínálja a munkaállomások terén is a VMware Horizon család desktop virtualizációs megoldásával. A VMware Horizon termékek segítségével a munkaállomások virtuálisan beköltöznek az adatközpontba, így a munkahelyeken csak a képernyő képeket megjelenítő eszközökre van csupán szükség, amelyek üzemeltetése, meghibásodásuk esetén azok cseréje lényegesen kevesebb feladatot jelent az üzemeltető személyzet számára. A felhasználó számára bárhonnan biztosítható a már megszokott és testreszabott munkafelülete és a céges alkalmazások anélkül, hogy a cég szempontjából értékes adatok kikerülnének a hálózatból. Azonnal használható, a céges alkalmazásokat tartalmazó virtuális munkaállomások százait állíthatjuk elő egyetlen alap image felhasználásával, automatizáltan.

Alkalmazás virtualizáció

A VMware Horizon ThinApp lehetővé teszi, hogy egy alkalmazást telepítés nélkül használhassunk a Microsoft Windows munkaállomáson, csak az alkalmazást tartalmazó csomagot kell elérhetővé tennünk azzal, hogy rámásoljuk a munkaállomásra vagy egy hálózati megosztáson helyezzük el.

Az alkalmazások használatára vonatkozó jogosultságot központilag rendelhetjük hozzá a felhasználókhoz. Ezzel függetleníthetjük az alkalmazásokat az operációs rendszertől, egyszerűbben teríthetjük a munkahelyekre. Alkalmazásával könnyebbé válik a munkaállomásokon a platformváltás.

Alkalmazás virtualizáció

Desktop menedzsment – mentés és helyreállítás

A VMware Horizon Mirage logikai szeletekre bontva összegyűjti a PC-éken tárolt tartalmat (OS, Alkalmazás, felhasználói adatok). Az egyes rétegek frissítése, helyreállítása egymástól elkülönítve elvégezhető. Az tárolt adatokból a felhasználók önkiszolgáló portál visszatölthetik az állományaikat.

A megoldás alkalmas alkalmazások terítésére, tömeges operációs rendszer migráció végrehajtására. Új gép kiadása vagy gép csere esetén is hatékony segítség.

Vissza