Megvalósíthatósági tanulmány készítése

Mire jó a megvalósíthatósági tanulmány?

A megvalósíthatósági tanulmány készítésének célja, hogy az megalapozott információval szolgáljon a cégvezetés számára egy tervezett üzleti lehetőség kiaknázhatóságáról és életképességéről, már annak megkezdése előtt.

Ez az előkészítő munka lehetővé teszi a vezetőség számára a tervezett feladat terjedelmének meghatározását és a megindításához szükséges racionális döntés megalapozását.

Kerülje el a veszteséget, hozzon sikeres döntést!

Egy megfelelően kidolgozott megvalósíthatósági tanulmány jelentős kockázatoktól, problémáktól és veszteségektől óvhatja meg a céget. Az elvárásokat csak jól végiggondolt célmeghatározás, változatelemzés, továbbá műszaki és gazdaságossági vizsgálatokat is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány teljesítheti.

Válasszon bennünket, ha segítségre van szüksége!

Külső tanácsadóként szakembereink függetleníteni tudják magunkat a vizsgált szervezet korlátozó mechanizmusaitól (pl. kialakult szakmai látásmód, szervezeti kultúra, alárendeltség), így bevonásukkal, széleskörű ismereteikre és tapasztalataikra alapozva objektív, szakmailag átgondolt véleményt tudunk alkotni a tervezett projektről.

A megvalósíthatósági tanulmány készítésének feladatai és folyamata

Szolgáltatásunk keretében az alábbi feladatok elvégzését vállaljuk:

A megvalósíthatósági tanulmány készítésének feladatai és folyamata
  • Adatgyűjtés és problémadefiniálás, aminek keretében felmérjük a megbízó igényeit, elvárásait, megismerjük az előzményeket és a jelenlegi körülményeket, az ágazati standardokat, illetve összegyűjtjük a vonatkozó informatikai szolgáltatások ismert és hozzáférhető jellemzőit. Interjúkat készítünk a megbízó cég vezetőivel, munkatársaival, megismerjük a szervezeti felépítést, a munkafolyamatokat és ezek összhangját az információs rendszerrel. Megvizsgáljuk a kapcsolódó rendszerek illeszkedési pontjait, valamint a fejlesztési lehetőségek korlátait.
  • Koncepció kifejtése, mely során vázoljuk az új üzleti-informatikai elképzelés alapelveit, annak kapcsolatát a vállalat szervezeti felépítésével. Ismertetjük az elérni kívánt helyzetet, a lehetséges szervezeti és működési változatokat, a környezet kapcsolatait és a létrehozás fázisait. A munkafázis befejezéseként összegezzük a megvalósítás feltételeit, lépéseit: projektmenedzsment, finanszírozás, az informatikai rendszer hardver- és szoftverkörnyezetének kialakítása, oktatási szükségletek, meglévő eszközök felhasználása, erőforrásigények, stb.
  • Megoldási alternatívák ismertetése: olyan üzleti-informatikai megoldásokat dolgozunk ki, amelyek önállóan is életképes elképzeléseket jelentenek. Az itt ismertetett változatok képezik majd az összehasonlítás alapját.
  • Hatásvizsgálati tanulmány elkészítése, amiben szemléltetjük a változtatás következményeit (eszközkihasználtság, válaszidők, hálózati biztonság, szolgáltatási színvonal).
  • Üzleti terv összeállítása, azaz számszerűen elemezzük a beruházás és az üzemeltetés gazdaságosságát, a finanszírozás kérdését és a megtérülést.
  • Értékelés SWOT analízis, benchmarking összehasonlító elemzés és egyéb korszerű módszerek felhasználásával. A különféle változatokat összehasonlítjuk, majd elemezzük az előnyöket és a hátrányokat.
  • Végül összefoglaló megállapításokat és ajánlásokat teszünk a vizsgált projekt további lehetőségeivel kapcsolatban.

A megbízás keretében olyan egyedi megoldást nyújtunk Önnek, amellyel üzleti döntését meg tudja alapozni, reális elképzeléseken nyugszik és emellett a kívánt célt a legjobban megközelíti.

Vissza