Projekt és projekt portfólió menedzsment

Mi a projektmenedzsment?

Az egyik mértékadó módszertan szerint

Projekt háromszög

"A projektmenedzsment a projekt valamennyi szempont szerinti megtervezése, követése és ellenőrzése, és mindazok motiválása, akik részt vesznek a projekt céljainak az előre meghatározott időben, költségkereteken belül és megfelelő minőségben történő megvalósításában." (PRINCE2)

 

Miért van szükség projektmenedzsmentre?

A szervezetek számára a mindennapi működés mellett az egyik legnagyobb kihívás a projektek megfelelő előkészítése és lebonyolítása. Míg a normál üzleti folyamatok irányítását és végrehajtását hosszas gyakorlat során csiszolták, addig a projektek mindig egyediek, más és más célokkal, problémákkal, résztvevőkkel. Ennek megfelelően a projektek hatékony és sikeres lebonyolításához szilárd alapokon nyugvó és kipróbált módszertanra, valamint annak alkalmazásában jártas szakemberekre (projektvezetőre) van szükség.

A projektmenedzsment fő elemei

Módszertanunk a projekt teljes élettartama során gondoskodik a projektvezetés releváns feladatainak és megfelelő eszközeinek alkalmazásáról.

 1. A projekt előkészítése és definiálása meghatározó annak teljes további életében. Szakembereink ennek érdekében hathatós segítséget nyújtanak mindazon feladatok elvégzésében, ami a projekt elindításáról szóló megalapozott döntéshez szükségesek (például formális üzleti eset – business case – kidolgozásával).
 2. A projekt tervezése során olyan terv készül, amely részletesen tartalmazza a projekt során elvégzendő összes feladatot, azok összefüggéseit, határidőket, felelősöket, és a projekt kivitelezésének peremfeltételeit.
 3. A projekt végrehajtása során a feladatok elvégzésének irányítása, az előrehaladás ellenőrzése és visszamérése mellett – amelyek alapján a projektterv folyamatosan karbantartott – kiemelt figyelmet kapnak a következők:
  • Erőforrás kezelés
  • Problémakezelés
  • Kockázatkezelés
  • Változáskezelés
  • Dokumentáció menedzsment
 4. Projektmenedzsment tevékenységünk a sikeres végrehajtást követően a projekt formális lezárása útján teljesedik ki, amely keretében megtörténik a projekt kiértékelése, és azon tanulságok levonása, amelyek által a következő projektek még sikeresebben hajthatók végre.

Projekt portfólió menedzsment

Ha kérdésként merül fel a mindennapok során, hogy

 • Milyen projektekre lenne szükség?
 • Mely projektek elindításával járunk jobban?
 • Hogyan hangoljuk össze a különböző területek projektjeit?
 • Milyen erőforrásokra lesz szükség a következő időszakban a projektek végrehajtásához?

akkor a választ a projektek portfólióban való kezelése adja meg.

Ezáltal biztosítható, hogy a korlátozott erőforrások – jellemzően pénz, eszköz, munkaerő – minél inkább a cég üzleti stratégiájának megvalósulását szolgálják. Ennek keretében alakítunk ki formális projekt igénykezelési folyamatot, amely által a projektekről határozó rendszeres vezetői fórum megfelelő információkat kap döntése meghozatalához (pl. projekt scorecard). A projektek portfólióban való kezelése elősegíti az erőforrásokkal való gazdálkodást, a projektek összességének pénzügyi tervezését, átláthatóságát és felügyeletét, ugyanakkor hatékony eszköz az integrált kockázatkezelés és a stratégiai gondolkodás megvalósításához is.

Projekt és projekt portfólió menedzsment informatikai támogatása

Az adott projekt/portfólió jellemzőinek ismeretében, valamint a szervezet projektkezelési gyakorlata és igényei alapján segítünk kiválasztani és bevezetni azon támogató informatikai eszközöket és rendszereket, amelyek a tervezés és megvalósítás során a leghatékonyabb támogatást nyújtják. Tesszük ezt azáltal, hogy magunk is sokféle eszközt kipróbáltunk, használtunk és használunk jelenleg is projektjeink támogatásához.

Bármely megoldást is javasoljuk, a döntésben mindenképpen prioritást élveznek az alábbiak:

 • kezelhetőség,
 • naprakész információk nyújtása,
 • a projekttagok együttműködése és kommunikációja (kollaboráció),
 • a felhasználók minden szinten – például felsővezető, portfóliógazda, projektvezető, projekttag – testre szabott felületen és riportokon keresztül érhessék el a számukra fontos információkat,
 • portfólió-kezelési igények kielégítése,
 • más rendszerekkel való integrációs igények kielégítése.

Nem vagyunk elkötelezettek egyetlen projekt és portfóliókezelő (PPM) rendszer felé sem, így minden esetben a leginkább megfelelő megoldás használatát javasoljuk. Jelenleg az alábbi rendszerek bevezetésében nyújtunk támogatást:

 • @task
 • Microsoft Project Professional, Project Server, Enterprise Project Management
 • CA Clarity PPM
Attask Microsoft Project 2010 CA Clarity PPM

 

Mit nyújt a Humansoft a projekt és portfólió menedzsment területén?

A cégünk által alkalmazott projektvezetési módszertan nagymértékben támaszkodik a nemzetközi standardnak számító PRINCE2 és PMI PMBOK filozófiájára, ám nagyobb hangsúlyt kap a gyakorlathoz közelebb álló felhasználás, és kiemelt szerephez jutnak a támogatáshoz kialakított technológiai elemek. Gyakorlott projektvezetőink által testreszabott végrehajtása biztosítja a mind a kisebb, mind a komplex projektek és programok sikeres, időben, költségben, tartalomban és minőségben való megvalósítását.

Specialitásaink projektmenedzsment területén:

 • Kutatás-fejlesztési projektek,
 • Egészségügyi rendszerfejlesztési és -bevezetési projektek,
 • Közigazgatási rendszerfejlesztési és -bevezetési projektek,
 • Informatikai és telekommunikációs infrastruktúra kialakítását, fejlesztését és rendszerintegrációt célzó projektek,
 • Egyedi rendszerfejlesztési projektek.
Vissza